door Rejo Zenger

Politie vloog in 2015 niet met militaire drones

De enige aanvraag werd afgewezen naar aanleiding van een eerder incident met de drones van Defensie.

Terwijl drie jaar geleden de politie nog bijna elke derde dag met een drone van het leger boven Nederland vloog, gebeurde dat in 2015 helemaal niet meer. Dat blijkt uit het antwoord op een Wob-verzoek van Freedom Inc.

Het Ministerie van Defensie meldt dat in 2015 de politie slechts één keer haar gevraagd heeft om de inzet van een militaire drone. De politie zou die drone nodig hebben “in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde”. In het verleden ging dat bijvoorbeeld om het op heterdaad betrappen van inbrekers tijdens het Donkere Dagen Offensief. Dat ene verzoek werd geweigerd:

Door de Militaire Luchtvaartautoriteit zijn tijdelijke beperkingen opgelegd aan de inzet van de Raven boven de bebouwde kom. Aangezien uw aanvraag de inzet boven de bebouwde kom betreft, en alternatieve middelen die in het gevraagde effect kunnen voorzien niet beschikbaar zijn, kan aan uw verzoek helaas niet worden voldaan.

Het ministerie wilde niet veel kwijt over de aanleiding voor die beperkingen:

In de eerste helft van 2015 heeft een technische tekortkoming aanleiding gegeven om het uitvoeren van vluchten met de Raven tot nader order te beperken. Inmiddels is de technische tekortkoming in nauwe samenwerking met de fabrikant verholpen.

Over die technische tekortkoming wil het ministerie nog minder kwijt, omdat het zou gaan om “bedrijfs- en fabricagegegevens […] die door de fabrikant vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.” Het is niet voor het eerst dat het leger deze drones aan de grond zet wegens een technisch mankement. In 2013 waren “rond de vijf crashes” ook al aanleiding voor een vliegverbod.

Uit de afwijzing valt waarschijnlijk wel af te leiden dat ook in de eerste helft van 2015 het Nederlandse leger nog niet met de nieuwe drones, de ScanEagle, boven Nederland kon vliegen. Dat mag niet zolang het personeel nog niet getraind is voor vluchten boven Nederland.1 Het ligt voor de hand dat, zodra het leger de nieuwe drones wel boven ons land mag gebruiken, de politie daar gebruik van gaat maken. De Ravens werden raakten uit de gratie nadat de camerabeelden van onbruikbare kwaliteit bleken te zijn: “Bij nacht blijft het moeilijk om signalementen te zien. Dus je gaat reageren op alle personen welke je ziet lopen.”

Documenten


  1. Begin 2014 schreef de minister van Defensie aan de Tweede Kamer: “Vanwege mogelijke (signaal-) interferentie mag [de analoge versie van de ScanEagle] niet boven Nederland worden ingezet. De digitale variant van de Scan Eagle is onlangs ingevoerd. Deze versie mag wel boven Nederland vliegen, maar het bedienend personeel is hiervoor nog niet gekwalificeerd. Dit is voorzien voor midden 2014.”