Over ons

De doelstelling van de stichting Freedom Inc zoals opgenomen in de statuten:

De stichting heeft ten doel:

 • het beschermen en bevorderen van grondrechten in het algemeen en van de grondrechten op bewegingsvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en het respect voor de persoonlijke levenssfeer in het bijzonder,
 • het bevorderen van goed en democratisch bestuur door de overheid en betrokken partijen, en
 • het ondersteunen van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door onder meer:

 • het bevorderen van het bewustzijn van het belang van deze grondrechten bij burgers, beleidsmakers en -beïnvloeders,
 • het onderzoeken, documenteren en onder de aandacht brengen van (potentiële) inbreuken op en/of versterkingen van deze grondrechten,
 • het beïnvloeden van het beleid van de overheid en bedrijven voor zover dat beleid deze grondrechten kan inperken of bevorderen,
 • het aandragen van nieuw beleid dat deze grondrechten bevordert,
 • het voeren van juridische procedures tegen de overheid en bedrijven inzake inbreuken op deze grondrechten,
 • het stimuleren van transparantie door de overheid, en
 • burgers en organisaties die dezelfde of soortgelijke doelen als deze stichting nastreven ondersteunen met al het voornoemde.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Daphne van der Kroft
 • Vincent Schönau
 • Rejo Zenger

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 854433648. Het rekeningnummer van Freedom Inc is NL03 TRIO 0338 4128 08. Donaties zijn welkom.

Jaarrekening: 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014.