door Rejo Zenger

NFI onderzoekt forensische toekomst

Niet alleen is de plaats van delict steeds vaker een digitale omgeving, ook lijkt “het strafrecht aan het einde van zijn effectiviteit te komen”. Reden voor het Nederlands Forensisch Instituut voor “een herbezinning op positie en rol”.

De top van het het Nederlands Forensisch Instituut zoekt niet alleen naar de weg tussen de opgelegde bezuinigingen en ontevreden werknemers, maar ook het antwoord op de vraag hoe de organisatie “in de breedte en de diepte [kan] inspelen op de massieve en maatschappijbrede technologiserings- en digitaliseringsvraagstukken”. Tijdens een toekomstverkenning vorig jaar sprak zij “met een indrukwekkende afvaardiging van stakeholders uit het forensische netwerk” – bijna allemaal oudere blanke mannen.

Freedom Inc vroeg het NFI de brochure, waarin uitspraken gedaan in een discussie tijdens die boardroommeeting zijn gebundeld, openbaar te maken. Het document “is dan ook niet de afronding van een visie, maar de aanzet tot een verdere discussie”. Drie citaten uit de Verkenning van de forensische toekomst:

De nieuwe mogelijkheden liggen op het vlak van realtime intelligence; hoe zorgen we dat de diender op straat 24/7 de juiste info krijgt. Realtime open source is daarbij een belangrijke ontwikkeling. Een andere ontwikkeling is predictive intelligence. Het voorspellend vermogen, waarvoor uitwisseling met onze ketenpartners – breder dan de traditionele partners – van belang is.

Niet alleen big data is van belang, maar ook fast data. Data kunnen omvangrijk en vluchtig zijn, maar wel relevant zijn om consumenten te sturen of bij te sturen. Het kan de beeldvorming beïnvloeden. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar wie gelijk krijgt.

Het zou goed zijn om bij de overheid eenduidige waarheid over persoonsinformatie te realiseren. Zodat we een SPOT (Single Point of Truth) realiseren: een eenduidige set gegevens van personen die we als overheid beschikbaar hebben.  […]

De hooiberg aan data ontstaat echter steeds meer buiten de deur; die bergen aan data liggen (deels) meer en meer in het private en (semi)publieke domein. Hoe gaan we met de andere eigenaren van hooibergen om als we op zoek zijn naar spelden? Wellicht moeten we denken aan privacy by design, waardoor men hooibergen alleen kan betreden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het strafrecht lijkt aan het einde van zijn effectiviteit te komen. Partijen wahcten niet altijd op een veroordeling maar zijn op zoek naar interventies om effecten te kunnen bereiken. De vraag is of een forensische functie in het bestuursrecht meer kan toevoegen aan het bestuursrechtelijke domein. […] Daardoor kan een mix ontstaan van een forensische functie die zorgt voor bewijslast ter zitting, maar ook een forensische functie door het bestuur wordt ingehuurd om uitspraken te doen waarop vertrouwenwekkende interventies kunnen worden ingezet.

Documenten