door Rejo Zenger

Marechaussee Schiphol onderzoekt steeds meer mobiele telefoons

In 2014 heeft de Marechaussee op Schiphol bijna 40 procent meer mobiele telefoons van reizigers onderzocht dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit de beslissing op een Wob-verzoek van Freedom Inc. Het verstrekte overzicht geeft een overzicht van alle door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol onderzochte digitale gegevensdragers in 2014. Met name het aantal onderzochte mobiele telefoons en sim-kaarten is door de jaren heen sterk gestegen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
harde schijven 62 86 76 72 55 57 36
gsm en simkaarten 900 666 1.791 1.930 1.718 1.642 2.276
overige geheugendragers 47 118 116 102 68 97 63
audio-video 20 7 7 14 5 7 4
overige digitale componenten 44 25 6 5 4 4 16
totaal 1.073 902 1.996 2.123 1.850 1.807  2.395

De cijfers hebben betrekking op alle onderzoeken die de Marechaussee uitvoert, niet alleen op onderzoeken bij reizigers. Soms doet de Marechaussee ook onderzoeken aan digitale gegevensdragers vanwege haar politietaak op Schiphol.

In 2014 werden er geen klachten ontvangen over die onderzoeken. Dat is gebruikelijk, in de afgelopen jaren waren er jaarlijks nauwelijks enige klachten. In 2011 ontving de Marechaussee één klacht van een reizigers wiens telefoon na teruggave niet meer werkte.

Documenten