door Rejo Zenger

Het papierwerk van 32 proeven met bodycams (en meer)

De politie klaagt altijd over het vele papierwerk. Je zou het niet zeggen, als je naar de 32 voorstellen voor proeven met bodycams kijkt.

Sommige van de voorstellen voor een experiment zijn niet meer enkel A4tje, soms van bedroevend slechte kwaliteit qua inhoud en vorm. Van vijf van de voorgestelde proeftuinen bestaat zelfs helemaal geen documentatie. Desondanks zijn alle voorstellen goedgekeurd. Nadat de politie zelf concludeerde dat geen van de experimenten in de afgelopen twintig jaar wetenschappelijke onderbouwde kennis heeft opgeleverd, zou je verwachten dat de politie nu voor kwaliteit gaat. Hoe naief. En ook al zijn er al meerdere “proeftuinen” van start gegaan, een definitief landelijk kader voor de inzet van de bodycams ontbreekt – ondanks toezegging – nog altijd.

Hieronder volgt het overzicht van documenten die de politie openbaar heeft gemaakt naar aanleiding van een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van Freedom Inc. Voor een van de verzoeken loopt nog een bezwaarprocedure, dus mogelijk stijgt het aantal documenten nog iets.

Documenten