door Rejo Zenger

Formele klacht om online zetten beelden bodycam

In veel van de bodycam-filmpjes die Politievlogger Jan-Willem publiceert is het woonadres van slachtoffers en verdachten makkelijk te achterhalen. Het publiceren van deze filmpjes is daarmee in strijd met de Wet politiegegevens en leidt tot ernstige schade in het vertrouwen van burgers in de politie. Een formele klacht moet dat veranderen.

In zijn Twitter-profiel stelt de agent dat “de legitimiteit van de politie valt en staat bij het draagvlak van zijn burgers”. Dat draagvlak is afhankelijk van het vertrouwen van de burger in het integer handelen van de politie. Van de politie mag verwacht worden dat zij de privacy van iedereen die met de politie in aanraking komt, respecteert. Is dat vertrouwen geschaad, zal die burger zich niet altijd meer voelen om de hulp van de politie in te roepen als dat nodig. Doordat de agent filmpjes van incidenten online zet, loopt dat vertrouwen een enorme deuk op.

In de video die de agent vorige week publiceerde reageert hij op een melding van huiselijk geweld. Details in de registratie zijn onherkenbaar gemaakt. Zo is het huisnummer niet meer zichtbaar, net als het gezicht van een collega van de agent. Desondanks is uit de beelden met weinig moeite het adres van de betrokken bewoner, en vermoedelijk het slachtoffer van het geweld, te achterhalen.1 De beelden van de rit naar de locatie van het incident, de omgeving van de woning en de gevel van het huis geven voldoende informatie om het precieze adres te achterhalen.

Ook in veel van de andere video’s zijn de adressen van verdachten en slachtoffers relatief eenvoudig te achterhalen. Zo is in een paar weken oude video te zien hoe de agent reageert op een melding van overlast door overmatig drank­gebruik. Op basis van de omgeving en kenmerken van huis van de betrokkenen vrij eenvoudig te achterhalen waar het incident precies plaatsvond.2 In het verhaal dat Jan-Willem ter ondersteuning aan de beelden vertelt, deelt hij bovendien ook enkele details rondom de historie van en de gevolgen voor de betrokkenen (zo wordt er gesproken over “een bekend adres, we waren er al eens eerder geweest”, de verstrekking van gegevens rondom het incident aan de woningbouwvereniging en de twee uitgeschreven boetes).

Voor zover het al wenselijk is dat de politie zulke bodycams gebruikt is in ieder geval van groot belang dat de politie uiterst terughoudend omspringt met de opnames die ermee worden gemaakt. Het gaat immers om opnames waarin burgers prominent in beeld komen, vaak in minder charmante momenten van het menszijn. Hoewel ik geen moment twijfel aan de intenties van Jan-Willem, is het onacceptabel en in strijd met de geldende wet- en regelgeving dat een politieagent de persoonlijke gegevens van burgers op internet zet.


  1. Zie hier bijvoorbeeld een schermafdruk uit de video, en hier een schermafdruk uit Google Maps

  2. Zie hier bijvoorbeeld een schermafdruk uit de video, en hier een schermafdruk uit Google Maps