door Rejo Zenger

Doordacht beleid essentieel voor gebruik bodycams door politie

Doordacht beleid maakt de inzet van bodycams door de Nederlandse politie controleer­baar en draagt daarmee bij aan transparantie van het werk van de politie. Dat bevordert het vertrouwen van en draagvlak bij de burger. Hoe dat beleid er uit moet zien?

Uit een Wob-verzoek van Freedom Inc blijkt dat honderden politieagenten drie ogen hebben. De politie gebruikt al jaren bodycams, maar zonder eenduidig beleid, geen zicht op effectiviteit of nadelen en met, op sommige punten, twijfels over juridische houdbaarheid.

Het gebruik van bodycams door de politie kan voordelig zijn voor burgers en de politie. Om deze voordelen ten volste te kunnen benutten en tegelijkertijd de risico’s van het gebruik van zulke camera’s zoveel mogelijk tegen te gaan, is het belangrijk dat er helder beleid is voor het gebruik van zulke camera’s. Dat beleid moet toezien op alle aspecten, zoals de registratie (wanneer wel of niet, hoe lang bewaren), de zichtbaarheid van de camera’s en de toegang tot materiaal (beschikbaar stellen aan Openbaar Ministerie en de advocaat van de verdachte).

Als aan de inzet van bodycams geen doordacht beleid ten grondslag ligt, is er een groot risico dat de burger zich misleid voelt, dat beelden lekken of selectief gebruikt worden, hetgeen op termijn leidt tot een afkalvend vertrouwen in de politie. Goed beleid draagt bij aan transparantie over de inzet van de bodycams en daarmee aan transparantie over het werk van de politie. En alleen dan zullen bodycams het vertrouwen van de burger vergroten.

Zo zou dat er uit moeten zien:

View Fullscreen